Follow Risskant to join the conversation.

When you follow Risskant, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Risskant

Dordrecht, Netherlands

De Dordtse rapper Risskant werd winnaar van zowel de publieksprijs als de hoofdprijs tijdens
de Grote Prijs van Zuid Holland Urban 2007.
Hoogtepunten naast het winnen van de prijs waren optredens op verschillende grote podia door het
hele land 013,Melkweg,Effenaar, Nightown en Festivals als Metropolis ,Wantijpop , Eigen Bodem Festival voor een langere en uitgebreide bio check www.risskant.nl

Recent Supporters

  1. Hubert
  2. azraelrapsgood